Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala / Boletín Oficial de Gipuzkoa

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren web helbidea aldatu izanaren berri ematen dizuegu.

Hemendik aurrera, hau izango da helbide berria: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/GAO

Orri hau 10 segundutan berbideratua izango da.
Les informamos que la dirección web del Boletín Oficial de Gipuzkoa ha sido modificada.

A partir de ahora esta es la nueva dirección web: https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/BOG

Esta página será redireccionada en 10 segundos.©2018 Gipuzkoako Foru Aldundia